Da li je opasno za dijete da zaspe izmedju roditelja u slučaju kad su roditelji nečisti (džunupi)?

Spread the love

Da li je pokuđeno da dijete spava na krevetu između roditelja?

Pitanje:Esselamu alejkum!Kod našeg naroda postoje neki običaji za koje nisam sigurna da li su utemeljeni na Sunnetu ili ne, pa bih voljela da mi objasnite sljedeće:
1. Da li je pokuđeno da dijete spava na krevetu između roditelja?
2. Da li je opasno za dijete da zaspe izmedju roditelja u slučaju kad su roditelji nečisti (džunupi)?
3. Da li je pokuđeno da majka u momentu kad je džunup doji svoje dijete?Možda su pitanja previše direktna ali je to nešto sa čim se često susrećemo i o čemu postoje različita objašnjenja.

Odgovor: 1. To nije pokuđeno, ali se pred djetetom ne mogu ispoljavati intimnosti među bračnim drugovima. 2. Preporučeno je da se osoba što prije okupa u slučaju džunupluka. Ako to nije moguće odmah, onda makar treba uzeti abdest i leći sa abdestom. Nema opasnosti za dijete ako su roditelji u stanju džunupluka. 3. Nema smetnje da majka doji dijete u takvom stanju, ali treba svakako makar uzeti abdest kako bi se ublažilo stanje džunupluka.

Pročitajte još: Kakav je stav islama o muta’ – privremenom braku?

Pitanje:Esselam alejkum.
Molim Vas da mi navedete hadis, eventualno hadise sa prenosiocima o muta’ braku.
Poznat mi je stav sva četiri mezheba da je muta’ brak Muhammed a.s. dozvolio pa zabranio, ali čitam na nekim forumima da prenosioci tih hadisa nisu pouzdani, a čitam i to da je po šijjama sunnet sklapati muta’ brak, te da Alejhisselam jeste dozvolio ali da je Omer r.a. zabranio. Nemam u blizini nikakve literature gdje bih mogla iščitati ovu tematku.

Odgovor: Hadise u kojima se spominje nedvosmislena zabrana mut’a (privremenog) braka zabilježili su Buharija i Muslim, kao i Ahmed te Ebu Davud. Nema dileme u vezi autentičnosti tih hadisa kod ehli-sunneta, odnosno četiri poznata ehli-sunnetska mezheba (hanefijski, malikijski, šafijski i hanbelijski) te su stoga svi spomenuti mezhebi zauzeli stav o zabranjenosti mut’a braka. Šije ne priznaju autentičnosti tih, kao i mnogih drugih hadisa koji se navode u Buharijevom i Muslimovom Sahihu, kao i drugim zbirkama hadisa koje koriste suniti, odnosno ogromna većina muslimana, i zato smatraju mut’a brak dozvoljenim, osim grupacije zejdija koji smatraju takav brak zabranjenim.Ne znam šta Vam znači navođenje hadisa sa senedom, ne mislite valjda da možete osporavati hadise koji su zabilježeni u Buharijevom i Muslimovom Sahihu, osim ako i sami naginjete šiijskom učenju?! Rasprave o navedenom pitanju su davno okončane, argumenti iznešeni, i ne mislimo da će bilo koja strana promijeniti svoje mišljenje. Šijama, i svima onima koji misle kao oni, kažemo: Vama vaše, a nama naše mišljenje. Šerijat ne dozvoljava mut’a brak. Svaka dalja priča o njemu je izlišna.

Na pitanja odgovorio: fetva-i-emin prof dr Enes Ljevaković…. rijaset.ba