Odgovor koji datira još od 1997. godine. Zašto je zabranjena tetovaža i plastična hirurgija?

Spread the love

Zbog čega ove stvari spadaju u Allahovo prokletstvo?

U ovakve prijestupe spadaju i tetoviranje i oštrenje zuba. (Ovo su Arabljani predislamskog perioda koristili pri uljepšavanju – op. prev.)Vjerovjesnik – alejhi’s-selam – je prokleo onu ženu koja tetovira i onu koja se podvrgava tetovaži, te onu koja oštri zube i onu kojoj se zubi oštre. (Muslim)Što se tiče tetovaže, ona modrim pigmentom i odbojnim šarama trajno mijenja izgled lica, ruku i ostalih dijelova tijela. Neki Arabljani, osobito žene, običavali su tetovirati velike površine tijela. Pripadnici izvjesnih vjerskih sekti davali su da im se na rukama i prsima tetoviraju slike njihovih božanstava ili simbola, kao što kršćani ucrtavaju krst/križ na svojim rukama i prsima. Sve ove gnusne radnje praćene su bolom i agonijom koje onaj koga se tetovira mora pretrpjeti uslijed uboda igala.

Zbog svega toga prokleti su i onaj koji tetovira i onaj koga se tetovira (el-wašime i el-mustewšeme).Što se tiče oštrenja, turpijanja ili skraćivanja zuba, Resulullah – alejhi’s­selam – je prokleo i žene koje to rade i žene koje to traže. A ako to čini i muškarac, on zaslužuje još veće prokletstvo. Božiji Poslanik – alejhi’s-selam – je također zabranio proširivanje razmaka između sjekutića i prokleo je „… žene koje proširuju razmak između svojih zuba, jer se tako skrnavi ono što je stvorio Allah dželle šanuhu“ (El-Buhari i Muslim od Ibni Mes’uda). Proklete su one koje se time bave, ali i one koje traže da im se to napravi.Allah dželle šanuhu je, očito, neke žene stvorio sa više razmaknutim prednjim zubima, a druge sa manje razmaknutim. Ima, opet, onih kod kojih su zubi srasli jedan uz drugi po rođenju i one koje žele razmaknuti zube umjetnim putem. Islam ovo tretira kao prijevaru i pretjerano uljepšavanje koje se protivi prirodi ove vjere.

Iz ovih hadisa Božijeg Poslanika – alejhi’s-selam – mi također saznajemo kakav je stav šeri’ata o plastičnoj hirurgiji. Hirurški kozmetički zahvati radi uljepšavanja danas su u modi uslijed savremene materijalističke civilizacije Zapada koja preferira naglašavanje tijela i isticanje njegovih požuda. Muškarci i žene potroše na stotine i hiljade dolara da bi izmijenili oblik nosa ili grudi ili bilo kojeg drugog dijela tijela koji im se učini „nepravilnim“. Sve ovo zasigurno spada u kategoriju pretjeranoga uljepšavanja, bespotrebnoga mijenjanja Božijih stvorenja i stoga zaslužuje prokle­tstvo Allaha dželle šanuhu i Poslanika Njegova – alejhi’s-selam. Ovakve zahvate također prati mučenje, bol i rasipanje novaca samo zarad nečijega izgleda. To je izraz individualne preokupacije više formom nego kvalitetom i vrijednošću, više tijelom nego duhom.

„Međutim, ako se dogodi da neko ima urođeni fizički defekt, izraslinu i sl., koja privlači pažnju drugih do te mjere da pričinjava smetnje i duševni bol kada god je u kontaktu sa ljudima, u tom slučaju takvoj osobi je dozvoljeno da odstrani taj defekt i da traži lijeka, jer Allah dželle šanuhu u islamu nije propisao ništa što de čovjeku pričinjavati tegobu i teret.“ (Prof. El-Behi el-Huli, El-mer’etu bejne’l-bejti we’l-mudžteme’i, II. izd., str. 105.) Može biti da se ova tvrdnja temelji na hadisu koji govori o proširivanju razmaka između zuba radi dopadanja, iz kojeg se razumije da je prokletnica i nevaljalica ona koja to čini ne iz opravdanog razloga nego samo ra­di privlačnosti i lažne ljepote. Međutim, ukoliko su ovakvi zahvati potrebni za otklanjanje bola ili neprilika, u tome nema ničega lošeg, a Allah dželle šanuhu zna najbolje.

Poglavlje iz knjige „HALAL I HARAM U ISLAMU”, dr. Jusuf El-Karadavi, Izdavač: Ljiljan, Sarajevo, 1997. godina akos.ba