Pogledajte u prikazanim slikama mjesto gdje su se sreli Musa, a.s., i Hidr

Spread the love

Opis mjesta gdje su se sastali Musa a.s. i Hidr prije otprilike 3200 godina

Dr. Abdur-Rahim Rejhan, direktor Odjela za istraživanja i arheološke studije na Sinaju, otkrio je da se tačka gdje se sastaju dva mora koje se spominje u časnom Kur'anu u suri El-Kehf, nalazi u mjestu ”Ras Muhammad” u Sharem Sheiku na mjestu gdje se sastaju Akapski i Sueski zaljev, na južnom dijelu Sinaja.

On je, u intervjuu za Alarabiya.net, kazao da je, na temelju znanstvenih studija koje je proveo arheolog Imad Mehdi, član egipatskog Udruženja arheologa i fotogrametrije prostora, korištenjem satelitske fotografske tehnologije, utvrđeno mjesto susreta Musaa, a.s., i Hidra, a.s., koji se desio na Sinaju otprilike prije 3.200 godina, ukazujući na činjenicu da se i jezički opis i sintagma ”Spoj dvaju mora” (”medžme'ul-bahrejni”) u geografskom smislu ne može odnositi ni na jedno mjesto na svijetu osim na ”Ras Muhammad”, a to je tačka spajanja zaljeva Akaba i Sueskog zaljeva u Crvenom moru.

Ovaj arheolog je rekao da su arheološki sateliti otkrili tzv. ”Riblji kamen” (”Sahretul-hut”), odnosno tačku na kojoj su se sreli Musa, a.s., i Hidr, a.s. To je zapravo jedina stijena preko koje se može preći u mjesto ”Ras Muhammad” i smještena je u ravnoj liniji na putu kojim se dolazi do krajnje tačke na kopnu gdje se sastaju dva mora. Udaljenost koju je riba prešla od stijene do duboke morske vode je oko 2 km, a udaljenost koju je prešao Musa, a.s., od te iste stijene do tačke gdje su on i njegov saputnik otkrili da su izgubili ribu iz vida, iznosi također oko 2 km.

Dr. Rejhan skrenuo je pažnju na plovni put ribe koji se spominje u Kur'anu dva puta. Prvi put u 61. ajetu sure El-Kehf: ”….pa ona u more kliznu.” (fet-tehaze sebilehu fil-bahri sereba) i drugi put u 62. ajetu: ”…mora da je ona skliznula u more; baš čudnovato!” (fet-tehaze sebilehu fil-bahre adžeba). U ovim ajetima se spominje i potvrđuje da je riba pronašla sebi put da izađe iz plitke u duboku vodu. Kur'an opisuje tu mu'džizu prosijecanja (probijanja) puta u more i povratak života u ribu u skrivenoj uvali (zaljevu) južno od mjesta ”Ras Muhammad”, i to objašnjava prisutnost i postojanje stalnog vodenog prometa u području skrivenog zaljeva u mjestu ”Ras Muhammad”.

Dr. Rejhan dodaje da su sateliti otkrili morski nasip ili pristanište gdje se usidrila lađa dobrog Allahovog roba Hidra, a.s., što predstavlja jasan arheološki dokaz da se lokacija ”Sastajanja dvaju mora” (”medžme'ul-bahrejni”) nalazi u mjestu ”Ras Muhammad”. Ovaj nasip ili pristanište nalazi se samo 300 metara od stijene gdje se sastaju dva mora i pored njega, na udaljenosti od 50 metara, prolazi koraljni greben čija širina je između 6 i 8 metara. Sastoji se od granitnih stijena i pješčenjaka. To staro morsko pristanište je u obliku poluluka čija površina je oko jednog kilometra.

Na osnovu linije putanje Hidrove lađe, dr. Rejhan objašnjava da povijesni događaji potvrđuju da je ta lađa plovila od Sueskog zaljeva prema zaljevu Akaba, jer je Sueski zaljev bio u sastavu drevnog Egipta, države koja je imala veliki utjecaj u regiji. I egipatska povijest ne bilježi pojavu piratstva na moru u Sueskom zaljevu, dok je situacija u Akapskom zaljevu i Crvenom moru bila drugačija, jer je to područje bilo ugroženo od pomorskog piratstva.

Crveno more je od davnina poznato kao jedan od starih trgovačkih puteva, a egipatska arheološka građa zabilježila je lađe koje nisu bile poznate u delti Nila.