OVO JE MUATEZ BILAH: HEROJ KOJI JE POKORIO ČETNIKE NA VOZUĆOJ

Spread the love

U povodu godišnjice oslobođenja Vozuće od strane Armije BiH

U završnom dijelu oslobađanja Vozuće na Ozrenu je od tenkovske granate poginuo Muatez Bilah, vojni komandant odreda „ El-Mudžahidin“ i čovjek koji je najzaslužniji za vojne uspjehe Odreda, odnosno čovjek koji je osmislio i predvodio operacije oslobađanja Vozuće.

Rahmetli Muatez je bio veoma cijenjen među svima koji su imali priliku upoznati ovog heroja. „ Zadovoljstvo je bilo sarađivati sa Muatezom. To je bio pravi vjernik, pravi vojnik, čovjek koji je došao da pomogne našem narodu. Uvijek je bio u borbi, bio je prvi i uvijek među svojim mudžahidima“, rekao je general Sakib Mahmuljin. Muatez je poginuo dok je predvodio užurbane pripreme za napad na Doboj. Umjesto u Doboj Muatez je akoboda otišao put dženneta, u susret svome Gospodaru.

Akcija je krenula u sred bijela dana da se savlada taj prostor, a tek uz ovakvu pucnjavu, granate, mine, uz ovakva utvrđenja… Uz Allahovu pomoć, mudžahidi odreda „ El – Mudžahidin“ rastjerali su polupijanu bandu sa četirir izuzetne kote i likvidirali 70-tak četnika“, napisao je Adnan Džonlić, novinar Patriotskog lista i Ljiljana. Oslobađanje grede Podsijelovo prokomentirao je tadašnji zenički muftija Halil ef. Mehtić.

„ Razgovarao sam sa našim visokim oficirima o ovoj akciji. Oni su mi rekli da su četnička uporišta na Podsijelovu bila tako utvrđena da su se mogla zauzeti jedino uz pomoć avijacije. Mudžahidi su te položaje uz Allahovu pomoć osvojili za nekoliko minuta“. Podsijelovo je greda koju čine četiri kote, 715, 726, 702 i 706. Ova greda je kapija Vozuće i Ozrena. Mnoge jedinice Armije RBiH su se izredale na ovoj koti, ali bez ikakvog uspjeha.

Odred „ El- Mudžahidin“ je svoj zadatak izvršio odgovorno i efikasno. Prema riječima Abu Maalija, bivšeg komandanta odreda „ El- Mudžahidin“ akcija „ Fethul mubin“ je, prije svega, dobro pripremljena. „ Mudžahidi su podijeljeni u dvanaest probojnih grupa, dok je svaka od tih grupa imala svoje pojačanje, a pored tog pojačanja postojalo je i zajedničko pojačanje. Snage mudžahida su brojale oko 500 vojnika, 230 Bosanaca i 270 ensarija ( stranih dobrovoljaca)“.

Komandant Lake pješadijske brigade iz Prnjavora, koja je najviše stradala, Vlado Živković u svom izvještaju ovako opisuje akciju „ Fethul mubin“: Bilo je tako munjevito da borci nisu stigli puniti svoje okvire municijom“. Svjestan poljuljanosti ugleda svoje vojske prnjavorski komandant Vlado Živković šalje dopis ostalim srpskim jedinicama. „ Ovdje Turci mogu samo preko nas mrtvih dalje. Spremni smo da se pokoljemo sa njima, pa kom obojci kom opanci“.

Komanda Armije RBiH je odlično reagirala na mudžahidsku „ Jasnu pobjedu“. Pod komandu Odreda potčinjeni su dijelovi 328. brigade iz Zavidovića, 329. brigade iz Kaknja, 3., 4. i 5. manevarski bataljoni. Vojnici spomenutih jedinica su izmješani sa mudžahidima i podijeljeni u probojne, drugoešalonske, radne i druge grupe kojima su komandovali mudžahidi iz Odreda ( komandanti potčinjenih jedinica Odredu nisu imali nikakvih ingerencija nad vojnicima koji su privremeno ušli u sastav Odreda).

(saff.ba)