Zašto ljudi galame kad su ljuti?

VikaGalama Najbolji odgovor koji je učitelj dao svojim učenicima:
Spread the love

Najbolji odgovor koji je učitelj dao svojim učenicima:

Učenici su razmišljali neko vrijeme: “Možda zato što izgubimo strpljenje – zato vičemo” – reče jedan.
“Ali, zašto bi vikao ako je osoba pored tebe?” – pita učitelj – “zar nije moguće govoriti tiho i lagano?”

Učenici su davali još neke odgovore, ali nijedan nije zadovoljio učitelja. Naposlijetku reče:

“Kada su dvije osobe u svađi, ljutite, njihova se srca jako udalje. Zato moraju vikati jedno na drugoga, da njihov krik premosti udaljenost i da se mogu čuti. Što su ljući, glasnije moraju vikati, jer je udaljenost među njima sve veća.”

Potom je učitelj upitao: “Što se dogodi kada se dvije osobe zaljube? Ne viču jedno na drugo, govore tiho i nježno. Zašto? Njihova srca su veoma blizu. Udaljenost među njima je veoma mala.”

”A šta se dogodi kada se još više zaljube? Šapuću i još više zbližuju u svojoj ljubavi.Konačno, ne trebaju više ni šapat. Samo se gledaju i to im je dovoljno. Tako se ponašaju osobe koje se vole.”

Zaključio je: “Kada se svađate, nemojte dozvoliti da se vaša srca udalje, ne izgovarajte riječi koje bi vas mogle još više udaljiti, jer može doći dan kada će udaljenost biti biti prevelika, pa ne bude puta natrag.”