Da li je dozvoljena raspodjela (poklon) imovine još za vrijeme života?

RaspodjelaImovine Šta ako roditelj za života odredi kome će šta od imovine pripasti
Spread the love

Šta ako roditelj za života odredi kome će šta od imovine pripasti

Pitanje: Es-selamu alejkum. Moja majka je prodala svoj stan meni još za vrijeme njenog života a zauzvrat je tražila da se brinem o njoj te da je finansijski uzdržavam za vijeme njene bolesti. Nakon njene smrti moja braća traže svoj udio u ovom stanu. Kakav je šerijatski propis glede ovog pitanja? Da vas Allah nagradi za odgovor.

Odgovor: U ime Allaha Milostivog SamilosnogNeka je hvala Uzvišenom Allahu i neka je salavat na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.v.s.

Draga sestro raduje nas vaše pitnje i povjerenje koje imate u nas. Da nam Uzvišeni Allah svima pomogne da budemo iskreni i u Njegovo ime da činimo stvari.

Prvo moramo primjeti kroz Kur’an i sunnet da je dobročinstvo prema roditeljima obavezno. Allah obećava veliku nagradu i na ovom i budućem svijetu. Što se tiče pitanja, pravno gledajući sve dok osoba posjeduje zdrav razum može da raspolaže sa svojom imovinom kako želi.

Odgovarajući na ovo pitanje, egipatski muftija, dr. Ali Džuma Muhamed kaže: „Osoba može da raspolaže svojom imovinom za vrijeme života kako želi pod sljedećim uvjetima:

1. Da je u dobrom zdravstvenom stanju

2. Da je imovina utrošena na dozvoljen način

Dakle, ugovor je validan ukoliko je zaključen za vrijeme života majke i ukoliko je ispunio gore navedene uvjete.
Dozvoljeno je da prodavac oslobodi kupca plaćanja, čineći prodatu stvar poklonom. Ovo je utemeljeno na stavu da je važan faktor u ugovoru namjera i značenje a ne izrazi i termini. Prema ovom mišljenju, stan je poklon iako se čini kao da je prodat.

Dakle, stan više nije u vlasništvu majke i ne ulazi u njenu zaostavštinu. Pripada osobi koja ga je kupila i niko nema pravo da traži svoj dio u njemu.A Allah najbolje zna.

Izvor: onislam.net Za Akos.bA preveo i obradio: Mahir Kevrić