“SVAKO ŽIVO BIĆE ĆE SMRT OKUSITI, I NAMA ĆETE SE POSLIJE VRATITI.” SLUČAJ SA MICHAELOM JACKSONOM

Spread the love

Michael Jackson je pokušao da izazove smrt… 

“Svako živo biće će smrt okusiti, i Nama ćete se poslije vratiti.”
(Kur’an, sura Pauk, ajet 57.)

Michael Jackson je želio živjeti 150 godina.

On je imenovao 12 lekara kod kuće koji bi ga svakodnevno pregledali od kose do noktiju na nogama.

Njegova hrana je uvek bila testirana u laboratoriji pre serviranja.

Još 15 ljudi je postavljeno da se brinu o njegovoj svakodnevnoj tjelovježbi i vježbanju.

Njegov krevet je imao tehnologiju za regulisanje nivoa kiseonika.

Donatori organa su bili spremni tako da kad god je bilo potrebno mogli su odmah dati svoj organ.

Nastavio je sa snovima da živi još 150 godina.

Ali, nije uspio.

Dana 25. juna 2009. godine, u dobi od 50 godina, srce mu je prestalo funkcionirati. Stalni napori ovih 12 lekara nisu radili.

Čak i kombinovani napori lekara iz Los Angelesa i Kalifornije ga nisu mogli spasiti.

Osoba koja nikada ne bi napravila korak naprijed bez sugestije doktora u proteklih 25 godina, nije mogla da ispuni svoj san da živi 150 godina.

Na dan kada je umro, tj. 25. jun ’09 u 15:15, Wikipedia, Twitter, AOL-ov instant messenger prestaje da radi. Milioni ljudi su zajedno tražili Michaela Jacksona na Googleu.

Džekson je pokušao da izazove smrt, ali ga je smrt podsjetila da se ona nikad ne može izazvati.

fb stranica:

NEMA SNAGE NI MOĆI, OSIM SA ALLAHOM DŽ.Š