SubhanAllah: Pogledajte kako vrabac šije listove kao pravi krojač (Video)

Spread the love

Hadis o ashabima koji su uzeli dvoje ptičadi od vrapca

Prenosi se od Abdullaha ibn Mes’uda da je rekao: ”Putovali smo sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., pa je on otišao radi svoje potrebe. Mi smo ugledali vrapca sa dvoje ptičadi, pa smo ih uzeli, a onda je vrabac doletio i žestoko mahao krilima iznad nas.

U tom trenutku vratio se Allahov Poslanik, s.a.v.s., i kada je to vidio upitao je: ‘Ko je rastužio ovu pticu zbog njene djece? Vratite joj njenu djecu!”’ (Dio hadisa koji bilježi Ebu Davud)

Saff.ba