Ovo zapamtite svi, i muslimani i hrišćani: Šta je rekao jedan psihijatar u vezi hafiza?!

Spread the love

HAFIZI KUR'ANA BIT CE PRVACI MEDU STANOVNICIMA DZENNETA

Jedna od posebnosti Kur’ana casnog je da je to knjiga koja se može nauciti napamet.

Tradicija ucenja Kur’ana napamet datira još iz vremena Poslanika, s.a.v.s. On licno je poznavao Kur’an napamet i podsticao je druge da ga što više pamte.

Poslanik, s.a.v.s., posvecivao je veliku pažnju ucenju Kur’ana napamet iz više razloga. Jedan od vrlo bitnih je cinjenica da je memorisanje Kur’ana najpouzdaniji put da se sacuva Kur’an od bilo kakve izmjene ili preinake.

Psihijatar je rekao: “Sve su me kategorije ljudi posjetile, osim hafiza Kur'ana.”

Kur'an liječi sve, i duhovne (psihičke) i fizičke bolesti.

On je lijek na dunjaluku i ahiretu.

Glavni razlog koji dolazi kao motivacija ljudima da pamte cijeli Kur’an napamet treba tražiti prvenstveno u ljubavi prema ovoj Knjizi, jer još od vremena ashaba (drugova Allahovog, dž.š, poslanika) koji su živjeli u vremenu kada je objavljen Kur’an, pa sve do danas, muslimani diljem svijeta su se odnosili prema Kur’anu s posebnim respektom i uvažavanjem.

Obrada: smisaozivota.com