Nevjerovatno koliko je kihanje važno za mozak. Allahu ekber!

Spread the love

Islamski učenjaci su primjetili da je kihanje za tijelo ono što je zemljotres za Zemlju

Islam je svemu dao odgovarajuće mjesto. Kihanje, na prvi pogled, nije toliko važno, ali ćemo vidjeti u nastavku koliko je kihanje važno za mozak

Međutim, Islamski učenjaci su još davno primijetili da je kihanje za tijelo ono sto je zemljotres za Zemlju.

Kihanjem se mozak oslobađa viska štetnih gasova, pa kada ne bi bilo kihanja i ti gasovi bi ostali nataloženi u mozgu, došlo bi, po Ibn Kajjimu, do štetnih i teških oboljenja.

Zanimljivo je napomenuti da se upravo zbog značenja kihanja za zdravlje čovjeka Allahu zahvaljuje na tome, a za zijevanje koje nema tu funkciju, nema ni zahvale.

Da nas Allah Subhanehu we Te’ala pomogne na putu Istine i Učini sljedbenicima Kur’ana, i Sunneta Poslanika s.a.v.s.