Zapamtite – Čovjek koji je gori od Iblisa i Faraona

Iblis Faraon Dijalog između Iblisa i Faraona
Spread the love

Dijalog između Iblisa i Faraona

Priča se da je Iblis došao kod Firauna i pitao ga: -Poznaješ li me?

Ovaj mu odgovori -Svakako, ti si prokleti Iblis.

A Iblis mu reče: Ti si me ipak preteko u jednoj stvari i osobini.

U čemu sam ja to tebe preteko? -upita Firaun.

Iblis reče: -Tvoja izjava da si bog !? Ja sam od tebe mnogo stariji, imam mnogo veće znanje, mnogo sam jači, ali se na takav grijeh prema Allahu, dž.š, nisam usudio.

Firaun odgovori: – U pravu si, ali ću se ja za to pokajati i tržiti oprost od Allaha.

Onda mu prokleti Iblis reče: -Polahko! Ne čini to nipošto. Stanovnici Egipta su te već prihvatili kao božanstvo i ako se ti toga odrekneš i oni će se tebe odreći. Onda će prihvatiti nekog tvog neprijatelja i njega slijedeti i obožavati, a on će ti preoteti vlast i ti ćeš ostati sam i ponižen.

Firaun onda odgovori: -Pravo si kazao, neću se kajati i oprost tražiti.

Nego reci ti meni ima li na zemlji iko gori od nas dvojice ?

Iblis odgovori: -Svakako!

Onaj kome se neko za nešto izvinjava i ispričava, a on to izvinjenje i ispriku neće da prihvati; taj je gori od nas dvojice!