SURA KOJA JE OSIJEDILA POSLANIKA, A.S.

Spread the love

Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nije objavljen teži ajet, i teža sura od ove:

Hud je mekkanska sura, objavljena nakon sure Junus i ima 123 ajeta. Brojne su kur’anske sure koje nose imena vjerovjesnika i poslanika, a ovdje imamo tri poglavlja koja dolaze jedno za drugim: Junus, Hud i Jusuf. Ove tri sure imaju više međusobnih sličnosti. To su prve sure u Kur’anu nazvane po poslanicima, te su u Mushafu poredane po redoslijedu kako su i objavljene. Sve tri potječu iz mekkanskog perioda poslanstva, a to je period povećavanja zlostavljanja i iskušenja koje su trpjeli muslimani i Poslanik, s.a.v.s.

Sura Hud je objavljena Allahovom Poslaniku, a.s., deset godina nakon početka poslanstva, u veoma teškom i mračnom dobu. Progoni, mučenja i uznemiravanja muslimana su bili svakodnevna pojava, stoga su neki od ashaba učinili hidžru u Abesiniju. Te godine su na ahiret preselili Ebu Talib i Hatidža bint Huvejlid, r.a., veliki oslonci i podrška Muhammedu, a.s. Iste godine se desio i događaj u Taifu kada je Poslanik, a.s., kamenovan i odbije. Niko od stanovnika Mekke nije primio islam, sva plemena su odbila pomoći muslimane.

Jedne prilike je Ebu Bekr, r.a., upitao: „O Allahov Poslaniče, vidim da si osijedio?“ „Osijedile su me sure Hud, Vakia, Murselat, Amme i Izeš-šemsu kuvviret“, odgovori Poslanik, a.s.

Sura Hud dolazi kao utjeha Poslaniku, a.s., i muslimanima koji trpe bol zbog zuluma i nepravde koja se čini islamu, te je stoga jako aktuelna i u našoj današnjoj situaciji: „Ti idi Pravim putem, kao što ti je naređeno, i nek tako postupe i vjernici koji su uz tebe, i obijesni ne budite, jer On dobro vidi ono što radite. I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži; vi nemate drugih zaštitnika osim Allaha, inače, nema vam pomoći!“ Hud, 112-113.

Ibn Abbas, r.a., je rekao za prvi citirani ajet (“Ti ustraj kako ti je naređeno…”): ”Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nije objavljen teži ajet od ovoga, stoga je i rekao: ‘Osijedila me sura Hud i njene sestre”’ (misli se na sure Vakia, Murselat, Nebe’ i Et-Tekvir).

Ova dva ajeta nude rješenje za probleme muslimana i preporučuju im tri stvari:

Ustrajnost na Pravom putu: „Ti idi Pravim putem, kao što ti je naređeno…“. Poziv na ustrajnost liječi gubitak nade i odustajanje od ulaganja truda. Vjernicima poručuje da nastave s pridržavanjem za vjerska načela, i da ne posustanu zbog trenutnih iskušenja s kojima se suočavaju.

Zabrana oholosti i nasilja: „I obijesni ne budite…“ Ovo je kur’anska opomena protiv nasilja i nanošenja štete drugima. O muslimani, ne budite oholi i neka vas iskušenja ne primoraju da zaboravite na upute svog dina, pa da počnete i vi drugima činiti nepravdu kao i oni vama. Budite pravedni, jer Allah, dž.š., zna šta vi radite i nosite u srcima.

Zabrana činjenja i branjenja nepravde: „I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži…“. O muslimani, nemojte biti zulumćari, već budite vi promjena koju želite da vidite oko vas. Pokažite lijepim primjerom i ponašanjem, te zastupanjem istine i branjenjem potlačenih da vas islam uči pravednosti, toleranciji i samilosti prema drugima. Islam poziva čovjeka da se suprostavi neistini i nepravdi, bez obzira s koje strane dolazila.

Jusuf je mekkanska sura i ima 111 ajeta. Suština i glavna poruka ovog poglavlja koje govori o životu Jusufa, a.s., je: „Allah zna, a mi ne znamo!“ Događaji iz ove sure su neobični, nenadani. Jusuf, a.s., je od rođenja bio drag svojim roditeljima, ali ga je ta ljubav umalo koštala života jer su ga braća iz ljubomore bacili u duboki bunar. Jusufovo bacanje u bunar je u osnovi loše, ali mu je donijelo veliko dobro: odvelo ga je u vladarev dom. Jusufov boravak u dvoru je u osnovi bio dobar, ali je zbog spletke vladareve žene Jusuf, a.s., završio u tamnici. Isto tako, tamnica je u osnovi loša, ali je Jusuf, a.s., preko nje postao vladarem Egipta. Allah, dž.š., nas putem ovog kazivanja uči da On uređuje stvari i da čovjeku neke stvari mogu izgledati loše, ali se u njima može kriti veliko dobro. Allah zna, a mi ne znamo!

Vjerniče, kad te zadese teški trenuci i preplave iskušenja, sjeti se Jusufa, a.s., koji nikad nije gubio nadu i padao u očaj. Od Jusufa, a.s., nauči kako ćeš se ponašati i u vremenima izobilja, kako ćeš biti skroman i zahvalan Allahu, dž.š., na blagodatima. Od Jusufa, a.s., nauči kako poštovati oca, majku i rodbinu i kako oprostiti neprijatelju i zlobniku. Pređi preko grešaka ljudi prema tebi, da bi Allah, dž.š. prešao preko tvojih nepokornosti prema Njemu.

Preporod