Kako sam očistio svoje srce od pakosti i zlobe

Spread the love

Allahovom dobrotom, otkad znam za sebe, nikada nisam zaspao a da svoje srce nisam očistio od zlobe, zavisti i mržnje prema bilo kojem muslimanu. To sam postigao na jednostavn način:

Piše: Ahmed Halid el-Utjebi/ Prijevod s arapskog: Semir Imamović

Jedan moj dobri prijatelj mi je ispričao: „Allahovom dobrotom, otkad znam za sebe, nikada nisam zaspao a da svoje srce nisam očistio od zlobe, zavisti i mržnje prema bilo kojem muslimanu. To sam postigao na jednostavn način: kada god mi se dogodila neka nemila situacija sa nekim i osjetio sam da bi to moglo negativno utjecati na moje srce, abdestio sam se, klanjao dva rekata i uputio sam dovu Allahu za onoga ko je pogriješio prema meni ili prema kojem sam pogriješio, i zamolio Ga da mu podari dobro i ovog i budućeg svijeta, baš kao što to tražim za sebe.

Vodilja mi je bio hadis u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posvjedočio da će onaj ko očisti svoje srce od zlobe i pakosti prema ljudima ući u Džennet. Naime, ovaj hadis, kojeg je prenio Enes ibn Malik, govori o čovjeku za kojeg je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tri puta, u tri različita dana, posvjedočio da je „džennetlija“. To je zagolicalo pažnju Abdullaha ibn Amra ibn el-Asa, koji je nekoliko dana pratio ovog čovjeka ne bi li otkrio pravi razlog zbog kojeg mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obećao Džennet. Pretpostavljao je da je on pretekao druge u namazu, postu, zikru, učenju Kur’ana i drugim dobrovoljnim ibadetima, ali, boraveći kod njega, uvjerio se u sasvim suprotno. Bio je to sasvim običan čovjek, koji se, ni po čemu posebnom, nije isticao od drugih ashaba. Abdullah nije vidio nikakvu razliku između njega i sebe. Kada je došlo vrijeme da krene kući, pomalo i razočaran, Abdullah ga je upitao: „Šta je to što te je učinilo tako važnim i velikim?“ „Tako mi Allaha, to bi mogla biti samo jedna stvar. U mom srcu nema mjesta za prevaru i zavist prema bilo kojem muslimanu zbog dobra kojeg mu je Allah dao.“ – odgovorio je on. „E to je ono što si ti uspio, a mi nismo.“ (Nesai)

Vrijedni moj brate! Allah ti podario sreću na oba svijeta, dobro razmisli o ovom hadisu: „Muslimanu nije dozvoljeno (halal) da izbjegava svog brata muslimana više od tri dana. Ko bude izbjegavao svog brata više od tri dana, i umre u takvom stanju, ući će u vatru.“ (El-Albani, Sahih Ebu Davud)

Dragi moj brate, znaš li da se djela izlažu Allahu, dželle šanuhu, svakog ponedjeljka i četvrtka, i da Allah oprosti svakom čovjeku koji Mu ne pripisuje druga, osim čovjeku koji je u zavadi sa svojim bratom? Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Svakog ponedjeljka i četvrtka otvaraju se vrata Dženneta, i Allah oprosti svakom muslimanu, koji Mu nije pripisivao druga, osim čovjeku koji je u zavadi sa svojim bratom. Njima neće biti oprošteno dok se ne izmire, i to je ponovio tri puta.“ (Muslim)

Najvažniji uzroci čistoće srca od zlobe i pakosti:

1. mnoštvo dova Allahu, dželle šanuhu, da sačuva i očisti naša srca od zlobe;
2. često spominjanje Allaha, dželle šanuhu, u svim situacijama;
3. čuvanje od grijeha i poroka;
4. mnoštvo dobrih djela;
5. uzvraćanje na zlo dobrim;
6. širenje selama;
7. poklon;
8. težnja za nagradom;
9. praštanje, samilost i izbjegavanje ukora;
10. sadaka i dobročinstvo.

Allahu naš, nadahni naše duše dobrotom i podari nam čista srca.
Allahu naš, očisti naša srca od rijaluka (pretvranja) i sum‘e (želje da se za nas čuje i o nama priča) i učini nas od stanovnika Džennetul-firdevsa, amin ja rabbel alemin!

saff.ba