KADA BIH UPITAO IMA LI NEKO DA BI PLJUNUO NA KA BU, SVI BISMO REKLI SAČUVAJ BOŽE!

Spread the love

Ovo je svetije od rušenja Kabe

Međutim…čast muslimana se pljuje svakodnevno, po njoj se gazi i udara krampom, a da niko zbog toga ni prstom ne pomjeri, a čast muslimana svetija je od svetosti Ka be. Ovo je rekao Allahov poslanik, Muhammed, sallallahua alejhi ve sellem, a on ne govori po hiru svome.
DA, ČAST MUSLIMANA SVETIJA JE OD SVETOSTI SVIJETLE KA BE!!

Gotovo da nema muslimanske kuće, a da u njoj nema slika Ka be, levha, maketa…
Ali, ne uđoh ni u jednu kuću muslimansku, a da sam vidio levhu na kojoj piše PAZI NA ČAST MUSLIMANA!

A, Allahov miljenik, i naš vođa i uzor do Sudnjeg dana, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, kaže
ZAISTA JE JEDNOM MUSLIMANU KRV, IMETAK I ČAST DRUGOG MUSLIMANA HARAM!!

Rekao bih, ako se smijem nadovezati na ove svete riječi, život, tj. krv se donekle i poštuje, imetak malo, a s čašću muslimana se igra i ona se šuta kao što se naša djeca igraju i šutaju loptu!

islam-iman