PREDZNAK SUDNJEG DANA KOJI GLEDAMO NA TELEVIZIJI

Kad se ove stvari pojave, tvoj narod će nestati

Ali ibn Talib (ra) kaže:

“Poslanik nam je klanjao sabah, i kad je završio namaz jedan čovjek upita:

“Kad će biti Smak svijeta?” Poslanik reče: “Smak će doći kad vam vladari budu tirani,

i >>kad ljudi budu vjerovali u zvijezde a poricali Kader<<, i kada emanet postane sredstvo profitiranja,

i kada ljudi budu nerado plaćali zekat, i kad se blud raširi. Kad se ove stvari pojave, tvoj narod će nestati.”

novihorizonti