Kako se danas naziva onaj ko izvršava islamske propise, a kako se nekada nazivao?

Spread the love

Nije musliman samo onaj koji izgovori šehadet

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Jedan od paradoksa našega doba jeste i to što se čovjek koji samo izgovori šehadet, kao potvrdu da pripada islamu, bez bilo kojeg drugog djela, naziva muslimanom.

A ako uz to još klanja namaz i izvršava ostale farzove, onda ga nazivaju pobožnjakom (krajnje religioznim čovjekom), a ako je stvarno pobožan i uz to još želi da živi po Šerijatu i da svoju porodicu odgaja u skladu sa Šerijatom, onda ga nazivaju islamistom, a ako je pak islamista i još nosi bradu i islamsku odjeću,

onda ga nazivaju vehabijom ili selefijom, a ako na najljepši način podstiće ljude na dobro, a odvraća od zla, onda postaje nametljivac i ekstrem, a ako se suprostavlja tiraniji i okupaciji muslimanskih zemalja od strane Zapada i Istoka, postaje ekstremni džihadista i terorista, a ako je dosljedan u slijeđenju Kur'ana i Sunneta, onda ga nazivaju fanatikom i puritancem.

A u vrijeme Muhammeda, s.a.v.s., onaj ko je imao sva spomenuta svojstva i ko je činio sva spomenuta djela, nazivan je samo muslimanom.
Uistinu, mediji imaju ogroman utjecaj na ljudsku svijest.