Da li smijem prisustovati sahrani kršćana?

Spread the love

Moja je majka kršćanka. Da li je dopušteno da prisustvujem njenoj sahrani i snosim troškove ukopa?

Cijenjeni brate, prije nego upitaš takvo nešto, pozovi svoju majku u islam, blago i nenametljivo; dobročinstvo prema roditelju ističe se baš onda kada je roditelj nevjernik ili teški prijestupnik.

Ako ona ne prihvati tvoj poziv, a nadati se da hoće, pa umre kao nevjernik, tvoja je obaveza izmiriti troškove ukopa, osim ako majka ima vlastiti imetak ili ako troškove ukopa snosi neko od njene rodbine. Također ti je dopušteno prisustvovati njenoj sahrani.

Šabi kaže: “Poslanikovi, ﷺ, ashabi prisustvovali su ukopu kršćanke Ummu Haris.” (Ibn Ebu Šejbe, 3/34/11841, Abdurrezzak, 6/36/9926, i Ibn Hazm, 5/117, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Asarus-sahaba, 2/583.)

Alija, radijallahu anhu, ukopao je svoga oca Ebu Taliba, koji je umro kao nevjernik. (Ebu Davud, 14/183, Abdurrezzak, 6/39/9936, Bejheki, 3/398/6458. Imam Darekutni, Rafi i šejh Albani predanje smatraju ispravnim.

Vidjeti: Ilelud-Darekutni, 4/146, Et-Telhisul-habir, 2/667, i Sahihu suneni Ebi Davude, 2/303.)

Na pitanje može li musliman prisustvovati pogrebu rođaka kršćanina, Ibn Omer je odgovorio: “Može, ali neka ide ispred pogrebne povorke.” (Ibn Ebu Šejbe, 3/34/11845, i Ibn Munzir, 5/342/2951.)
Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović