Ovo su osobe koje je zabranjeno voljeti, i s kojima se zabranjeno družiti:

Spread the love

Onaj koga je zabranjeno voljeti

  1. Kur'an: “O vjernici, ako ste pošli da se na putu Mome borite i da naklonost Moju stičete, sa Mojim i sa svojim neprijateljima ne prijateljujte i ljubav im ne poklanjajte – oni poriču Istinu koja vam dolazi i progone Poslanika i vas samo zato što u Allaha, Gospodara vašeg, vjerujete. Vi im krišom ljubav poklanjate, a Ja znam i ono šta tajite i ono šta javno činite. Onaj od vas koji to bude činio s Pravog puta je skrenuo.”
  2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko vjeruje u Boga i u Sudnji dan neka nipošto ne uzima nevjernika za brata i neka se ne druži sa razvratnikom; ko uzme nevjernika za brata ili se druži s razvratnikom, on je nevjernik-razvratnik.”
  3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Dobro se čuvajte druženja sa svakim onim čije je dobro neznatno, zlo jako i duša kvarna; on uzmakne kada se uplaši, a nasrće kada je siguran.”

Autor: Muhammed Rejšahri  /  Baština objave