Zanimljiva priča: Hadž poslije preseljenja na Ahiret

Hadz Smrt Uvaženi hafiz Kur’ana časnog, Almir Kapić je bio svjedok ovog zanimljivog događaja:
Spread the love

Zanimljivu i poučnu prenosi nam uvaženi hafiz Kur’ana časnog, Almir Kapić koji je bio svjedok zanimljivog događaja:

“Večeras sam prisustvovao izvlačenju odlaznika za hadž u sklopu fondacije za hadž u Zavidovićima, izvučen je brat koji je preselio prošle godine, ušao je u ovaj projekat a zatim se vratio Allahu.

Allah je ove godine upravo njega pozvao da obavi petu islamsku dužnost, subhanellah. Mnogi ljudi su već zaboravili za njega a Allah je zapisao da baš on ide (bedel) i nije ga zaboravio.”

Džabir, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Doista je Kaba jedan od stubova islama, pa ko izvrši hadž ili umru on zadobije garanciju kod Allaha: ako umre – uvede ga u džennet,

a ako ga vrati njegovoj porodici – vrati ga sa nagradom i plijenom!

Hafiz Almir Kapić