Malo ko zna šta je pripadnik Prve „pravoslavne“ brigade, Prvog korpusa ABiH, rekao Kradžiću i Mladiću

Jedan je Rade Zoranović. Ovo su istinske patriote BiH

On je bio pripadnik Prve slavne “pravoslavne” brigade Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a, kao obični vojnik, učestvovao je, kao član bosanskohercegovačke delegacije na pregovorima u Ženevi 1993. godine.

Tada se, oči u oči, susreo sa Karadžićem i Mladićem, javio se za riječ i rekao sljedeće:

“Gospodine Karadžiću i gospodine Mladiću, ovo ‘gospodine’ vam kažem samo zato što to nalažu običaji i skup je visokog nivoa. Međutim, vi ste za mene obični ratni zločinci. Nemojte sebi uzimati za pravo da vi štitite sve Srbe u Bosni.

Dakle, vi štitite one koji rade na štetu RBiH, ruše RBiH, koje stvaraju lebensraum („životni prostor”), ali samo za srpski narod. Opkolili ste glavni grad RBiH i rušite ga nemilosrdno. Prema tome, za te vaše postupke i za te vaše zločine, vi i vaše vojne falange ćete prije ili kasnije odgovarati.

A što se tiče predstavljanja Srba, na vašu nesreću, ipak u Armiji RBiH i u gradu Sarajevu ima Srba koji RBiH smatraju svojom domovinom i koji je brane.”