Da li je ovo moguće: Medeni mjesec na hadždžu

Medeni MjesecNaHadzu MedeniMjesecNaHadzu
Spread the love

Da li je opravdan stav da hadž nije za mlađe osobe, jer ga je teško “očuvati”

MEDINA (AA) – Godinama je jedna od glavnih karakteristika hadžija iz Bosne i Hercegovine bila izuzetno visoka starosna dob što sa sobom nosi niz poteškoća za hadžije i organizatore.

Postoje i opravdani razlozi za ovu pojavu kao što je vrijeme potrebno za sakupljanje novca za hadž i ikrar dovu. Međutim, godinama se uvriježio stav da hadž nije za mlađe osobe, jer ga je teško “očuvati” nakon povratka.

Da je ova pojava pogrešna svjedoči sve veći broj mlađih bračnih parova, omladine pa čak i djece na hadžu i umri zadnjih godina.

– Poboljšanje starosne strukture hadžija – Muhamed Halilović, član tima koji čini predhodnicu koja priprema dolazak hadžija na destinacije, za Anadolu Agency (AA) govori o dobnoj strukturi hadžija i pozitivnim trendovima.

Kroz uvid u dobnu strukturu jasno se vidi da je još uvijek najveći broj hadžija star između 60 i 70 godina, ali taj udio se svake godine smanjuje.

“Pozitivan trend povećanja udjela mladih je počeo intezivnije uzimati maha zadnjih pet-šest godina, a stanje ove godine je sljedeće:

ispod 18 godina devet hadžija, od 18 do 25 godina 20, od 25 do 30 godina 21, od 30 do 40 godina 180, od 40 do 50 328, od 50 do 60 godina 343, od 60 do 70 godina 580 i preko 70 godina 199 hadžija”, kaže Hallović. – Medeni mjesec na hadžu – Kenan Hadžimahmutović (33) iz Zenice i Muamera Halilović (28) iz Konjica su spojili hadž i bračno putovanje.

U brak su stupili neposredno prije odlaska na hadž.