Zbog čega na svakom rekatu ponavljamo riječi „Uputi nas na pravi put!“

Spread the love

Slijeđenje Pravoga puta može biti na dva načina

Čovjeku je potrebno traženje upute od Allaha dž.š. Ako ga Svevišnji ne uputi na pravi put, nije u stanju krenuti putem upute, on to ne umije, također je nesposoban razlikovati dobro od zla, istinu od neistine, to samo Allah dž.š. daje. I niko ne može uputiti onoga koga Allah odvede u zabludu, a niko ne može odvesti u zabludu onoga kome On na pravi put ukaže. Sveznajući Allah upućuje onoga koga On hoće, iz Svoje milosti i dobrote, a u zabludu odvodi koga hoće, čineći da se ostvari sudbina i Njegovo iskonsko znanje u vezi s određenim čovjekom koji neće biti na Pravom putu. Eto zbog čega čovjek na svakom rekatu mora ponavljati riječi: „Uputi nas na Pravi put.“ Biti upućen znači spoznati istinu koju je donio Poslanik, s.a.v.s., raditi sukladno toj istini, boriti se da ona bude iznad ostalih ideja, te umrijeti na toj istini.

Pravi put zapravo je Allahov jasni put, čije slijeđenje čovjeku osigurava oprost i Džennet. Njega je Sveznajući Allah objasnio, u njega su pozivali poslanici, objavljene knjige potvrdile su njegovu trajnost, prihvatila ga je ljudska priroda, radi njega su ginuli iskreni vjernici, šehidi… Pravi put je jedan jedini, drugog pravog puta nema, jedinstven je, pa mu nijedan put nije sličan, jedini je način da se čovjek spasi i ostvari sigurnost na oba svijeta. Svi su drugi putevi stranputice i pogrešni načini. Slijeđenje Pravoga puta može biti na dva načina. Jednoj kategoriji ljudi Allah je dao opću uputu, pa ona slijedi dobro želeći se spasiti kazne i zaslužiti Božije zadovoljstvo.

A druga kategorija je ona koja dosljedno primjenjuje sve islamske propise, ulaže imetak i život radi pobjede Allahove riječi, cijeli svoj život podredi obožavanju Allaha, iskreno i dosljedno obavlja namaz, posti, izdvaja zekat, obavlja hadž, kaje se Allahu, boji Ga se i nada Mu se, a usto prakticira Poslanikov, a.s., sunnet i nastoji se za njim povesti u lijepom ponašanju i manirima.Stupnjevi i znakovi Pravog puta objašnjeni su u Kur’anu i Hadisu. Štaviše, cjelokupno poslanstvo svojevsrsno je objašnjenje tog puta. Cijela Objava, njen početak i kraj, bavi se Pravim putem. Riječi: „Uputi nas na Pravi put“ zapravo su temelj Šerijata, jedno od pravila imana i osnova islama. Zbog ovog ajeta, o čijem značenju govorimo, El-Fatiha ima značaj koji ima, pa je sura čijih se sedam ajeta ponavlja, glavni dio Kur’ana, svakome dovoljna, prva sura u Kur’anu koja se mora proučiti u namazu, u njoj je objedinjen islam i ona je, Allahovom voljom, lijek od mnogih bolesti. Mnogi su se izliječili od šejtanskog dodira učeći suru El-Fatiha, mnogi su krenuli Pravim putem čitajući je.

Allahu, uputi nas na Pravi put kako bismo izašli pred Tebe, a Ti bio nama zadovoljan, pa nam učinio dobro i uveo nas u Džennet! Bože, zaista samo Ti upućuješ na Pravi put!

Izvor: Na kapiji Objave
Autor: Aid El-Karni
Za Akos.ba priredila: Adela Kukić